top of page

Ze života ZáŠkoly

Žákovský parlament

Na začátku školního roku 2022/2023 jsme se rozhodli založit žákovský parlament. 

Žákovský parlament je útvar tvořený dětmi ze všech tříd. Žáci mohou přinášet návrhy a požadavky ze svých tříd pro zpříjemnění pobytu ve škole. Každá třída si každý rok zvolí své tři nové zastupitele, kteří se pravidelně scházejí a snaží se vyhovět požadavkům svých spolužáků.)

Například se podařilo zlepšit jídla ve školní jídelně. Několikrát jsme se setkali s dodavatelem jídel a opravdu byla znát změna.

Co se můžu naučit zasedáním ve školním parlamentu?

Za dobu svého parlamentního zasedání jsem se naučil komunikovat s úřady, principy demokracie atd.

 

Mikuláš B, třída Lišek

bottom of page