top of page
Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 a kriteria přijetí

Zápisy dětí do 1. třídy ZáŠkoly ve školním roce 2024/2025 budou probíhat  5. dubna 2024 od 9.00 a 13:00 hod. V případě zájmu nad rámec kapacity bude přidán další termín.

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna 1. třída s kapacitou 20 žáků. 1. třída spolu s celým 1. stupněm bude fungovat v nové pobočce ZáŠkoly na adrese Palackého 43, Neratovice - Lobkovice. 

Průběh zápisu a kriteria přijetí:

1) Vyplnění  online přihlášky k zápisu do konce března 2024

2) Účast dítěte na zápisu 5. dubna. Budeme se snažit Vaše dítě zařadit na Vámi preferovaný čas, potvrzení data a času obdržíte emailem 2. dubna 2024. Pokud dojde k překročení kapacity obou termínů, vypíšeme další.

Zápis bude trvat 90 - 120 min, děti budou pracovat na jednotlivých stanovištích individuálně i ve skupinách. Během zápisu bude ověřována jejich školní zralost, sociální dovednosti, kompetence a úroveň předpokladů dítěte pro plnění školního vzdělávacího programu s ohledem na specifika výuky v ZáŠkole. Cílem bude vytvořit harmonickou vzdělávací skupinu.

Povinným kritériem pro přijetí dítěte ke studiu v ZáŠkole od 1. 9. 2024 je dosažení věku 6 let do 30. 8. 2024. V případě dětí, které dosáhnou 6 let od září do konce prosince 2024, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. V případě dětí, které dosáhnou 6 let od ledna do konce června 2025, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Pro seznámení se školním prostředím před samotnými zápisy jsme připravili "ZáŠkolu nanečisto"

3) Na základě výsledků zápisu budou vybrány děti, které budou splňovat stanovená kritéria. Zákonní zástupci  dětí budou v co nejkratší době vyzváni k pohovoru, kde bude ověřován soulad vzájemných očekávání a toho, zda jsou postoje rodičů v souladu s filozofií, hodnotami a koncepcí ZáŠkoly. Přednostně budou zváni rodiče dětí, jejichž sourozenec je již žákem ZáŠkoly.

V případě, že nebude možné rozhodnout na základě výsledků zápisu a pohovoru s rodiči, budou děti k přijetí vybráni náhodným losem.

O tom, že je již kapacita 1. třídy naplněna budou ostatní zákonní zástupci informováni e-mailem bezprostředně po jejím naplnění.

3) Formální část zápisu bude splněna předáním Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

4) Rozhodnutí o přijetí s výzvou k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům zaslány bezprostředně po skončení kola pohovorů.

ZáŠkola nanečisto

"ZáŠkola nanečisto" je dvakrát 90minutová dílna, kde má dítě možnost si vyzkoušet, jaké to v takové ZáŠkole je.

Děti se seznámí s budoucí paní učitelkou ve stávajících prostorách ZáŠkoly, kde se bude odehrávat i zápis a hravou formou si pak procvičí všechny dovednosti potřebné k zápisu .

Rodiče tak mají možnost získat informace o připravenosti dítěte na školní docházku ještě před zápisem.

Dílny vřele doporučujeme všem zájemcům, protože především pomáhají dítěti jít k zápisu s radostí a bez stresu, což je opravdu velkou výhodou. 

Cena za dvě dílny je 500,- Kč. Čas dílen si můžete zvolit libovolně. Účast na dílnách není podmínkou přijetí.

KAPACITA WORKSHOPŮ JE AKTUÁLNĚ NAPLNĚNA!

ZáŠkola nanečisto
bottom of page