Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 budou probíhat v průběhu dubna 2021 v podobě, jakou umožní aktuální epidemická situace v ČR.
V případě Vašeho zájmu vyplňte jednoduchou online přihlášku.

Zápisy dětí do 1. třídy ZáŠkoly ve školním roce 2021/2022 budou probíhat podle aktuální epidemické situace a úrovně nařízených omezení v průběhu dubna 2021 (skupinovou nebo individuální formou, prezenčně nebo distančně). 

Každý zájemce, který vyplní do začátku dubna 2021 online přihlášku k zápisu, obdrží na uvedené emailové adresy podrobné informace o termínech a průběhu zápisu.  Součástí zápisu bude vyplnění online dotazníku Rodičovská typologie, který rodiče obdrží na začátku dubna na emailové adresy uvedené v přihlášce k zápisu. Výsledky této analýzy budou sloužit jako podklad pro zjišťování vzájemných očekávání a toho, zda jsou pro obě strany v souladu.

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída s kapacitou 14 žáků.

Vzhledem k tomu, že v tomto roce očekáváme zájem o přijetí sourozenců stávajících žáků v počtu, který dosahuje kapacity otevírané třídy, rozhodně doporučujeme podání přihlášky i na jinou (spádovou) školu.

Rozhodnutí o přijetí s výzvou k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům zaslány nejpozději do 30. 4.2021  emailem.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou nebo datovou schránkou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2021.

Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis, kterým je duben 2021, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022. Dítě, které bude mít odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

V případě jakýchkoli problémů při vyplňování přihlášky nás prosím kontaktujte na zaskola@zaskola.cz a my Vám zašleme přihlášku v PDF formátu k vytisknutí.