Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 budou probíhat 8. - 12. dubna 2020
V případě Vašeho zájmu vyplňte jednoduchou online přihlášku.

Zápisy dětí do 1. třídy ZáŠkoly ve školním roce 2020/2021 budou probíhat individuálně formou videokonference v termínech od 8. do 12. dubna 2020. 

Každý zájemce, který vyplní online přihlášku k zápisu, si vybere termín videokonferenčního pohovoru. 

Podmínkou pro účast na zápisu bude vyplnění online dotazníku - analýzy potřeb rodičů a žáka, který rodiče obdrží zhruba týden před termínem zápisu na emailové adresy uvedené v přihlášce k zápisu. Výsledky této analýzy budou sloužit jako podklad pro pohovor s rodiči, jehož cílem je zjišťování vzájemných očekávání a toho, zda jsou pro obě strany v souladu.

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna 1. třída s kapacitou 16 žáků.

Rozhodnutí o přijetí s výzvou k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům zaslány nejpozději do 30. 4.2020  emailem.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis, kterým je duben 2020, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021. Dítě, které bude mít odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

V případě jakýchkoli problémů při vyplňování přihlášky nás prosím kontaktujte na zaskola@zaskola.cz a my Vám zašleme přihlášku v PDF formátu k vytisknutí.

+420 777 991 483
+420 725 190 732