top of page

Organizace školního roku 2022/2023

 • čtvrtek 1.9.2022 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 • pátek 2.9.2022 v 17.00 hodin INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

 • pondělí 5.9. - pátek 9.9.2022 SEZNAMOVACÍ POBYT 

 • pondělí 26. 9. - úterý 27.9.2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 • středa 28.9.2022 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

 • říjen 2022 ZÁŠKOLA PRO RODIČE - ukázkové hodiny Hejného matematiky

 • středa 26.10. -  čtvrtek 27.10. 2022 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 • pátek 28.10. 2022 Den vzniku Československa

 • listopad K(r)AFÁRNA PRO RODIČE

 • čtvrtek 17.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii

 • pátek 18.11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 • konec listopadu TRIPARTITY

 • sobota 17.12. 2022 15:00 VÁNOČNÍ JARMARK 

 • pátek 23.12.2022 - pondělí 2.1. 2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 • úterý 31.1.2023 POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

 • pátek 3.2.2023 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 • březen K(r)AFÁRNA PRO RODIČE

 • pondělí 13.2. -  pátek 17.2.2023 JARNÍ PRÁZDNINY

 • duben 2023 ZÁPISY DO 1.TŘÍDY

 • čtvrtek 6.4. - pondělí 10.4.2023 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 • konec května TRIPARTITY

 • pondělí 19.6. -  pátek 23.6.2023 ŠKOLA V PŘÍRODĚ S PLAVÁNÍM

 • čtvrtek 29.6. 2023 ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST 

 • pátek 30.6.2023 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

bottom of page