Školné

Školné je od školního roku 2019/2020 5 500 Kč na měsíc. V této částce jsou zahrnuty veškeré školní pomůcky, učebnice, sešity atd... a ranní družina.

 

Odpolední družina a kroužky jsou hrazeny zvlášť, ale jejich cena je při docházce každý den v týdnu 1 500 Kč měsíčně (300,- Kč měsíčně za každý den v týdnu).