top of page
Školné

Školné je od školního roku 2024/2025 85 000 Kč za rok. V této částce jsou zahrnuty veškeré školní pomůcky, učebnice, sešity atd... a ranní i odpolední družina včetně zájmových kroužků do 17:00 každý den.

Výlety, vstupné do divadel, muzeí, na výstavy apod., škola v přírodě a seznamovací pobyty apod. jsou hrazeny zvlášť dle aktuálních dojednaných ceníků.

bottom of page