top of page
Školné

Školné je od školního roku 2022/2023 60 000 Kč za rok. V této částce jsou zahrnuty veškeré školní pomůcky, učebnice, sešity atd... a ranní družina.

 

Odpolední družina, jejíž součástí je široká paleta zájmových kroužků, je hrazena zvlášť a její cena je 1 500 Kč měsíčně.

Výlety, vstupné do divadel, muzeí, na výstavy apod., škola v přírodě, lyžařské a seznamovací pobyty apod. jsou hrazeny zvlášť dle aktuálních dojednaných ceníků.

bottom of page