top of page
Projekty, do kterých je ZáŠkola zapojena
Šablony OP JAK
image.png

Naše škola realizuje projekt: ZáŠkola - Šablony OP JAK

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005621

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I

Operační program Jan Amos Komenský

 

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

  • Inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Místní akční skupina

ZŠ ZáŠkola,s.r.o. je členem MAS Střední Polabí

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele - lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat

Ovoce a zelenina do škol
bottom of page